MARKETING-ONLINE-GOOGLE-Automation

Ông Huỳnh Ngọc Thanh – Sáng lập và CEO công ty cổ phần đầu tư HATA.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HATA hoạt động trong các lĩnh vực như: Bất động sản, đào tạo quy hoạch, đào tạo Marketing. Đồng thời có Quy hoạch bất động sản, đồ gỗ nội thất, trại huấn luyện Shark Camp. Ngoài ra còn có 2 cộng đồng là cộng đồng Homesland, cộng đồng CEO.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HATA kinh doanh sản phẩm theo các chủ đề bên dưới:

Đào tạo quy hoạch.
Đào tạo Marketing.
Quy hoạch bất động sản.
Shark Camp.

Bất động sản.
Gỗ Tây Nguyên.
Cộng đồng Homesland.
Cộng đồng CEO.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HATA có các lĩnh vực kinh doanh chính bên dưới. Quý khách muốn xem lĩnh vực nào thì bấm vào tên lĩnh vực bên dưới để xem chi tiết.

1/ Bất động sản HATALand

Xem chi tiết: HATALand

2/ Học viện HATAAcademy

Xem chi tiết: HATAAcademy

3/ Quy hoạch bất động sản

Xem chi tiết: Quy hoạch bất động sản

4/ Nội thất Gỗ Tây Nguyên

Xem chi tiết: Gỗ Tây Nguyên

5/ Cộng đồng CEO

Xem chi tiết: Cộng đồng CEO

6/ Cộng đồng môi giới Homesland

Xem chi tiết: Homesland

7/ Trại huấn luyện Shark Camp

Xem chi tiết: Shark Camp

8/ Website của Huỳnh Ngọc Thanh

Xem chi tiết: Huỳnh Ngọc Thanh

9/ Kênh Youtube Huỳnh Ngọc Thanh

Xem chi tiết: Huỳnh Ngọc Thanh

Quy hoạch - BĐS - Marketing

GIỚI THIỆU HATA

LIÊN HỆ HATA

error: Content is protected !!
Call Now Button