MARKETING-ONLINE-GOOGLE-Automation

CẤP TÀI KHOẢN CHO VÉ GOLD.

VIDEO KHÓA HỌC MIỄN PHÍ: Thiết kế Landing Page.

VIDEO KHÓA HỌC 1: Sản xuất video Marketing (cơ bản)

VIDEO KHÓA HỌC 2: Sản xuất video Marketing (nâng cao)

QUY ĐỊNH

Thời gian sử dụng 1 năm tính từ ngày đăng ký. Hết hạn tài khoản sẽ khóa lại.

Bạn phải đăng nhập CHÍNH XÁC Gmail đã đăng ký mới truy cập được.

QUAN TRỌNG

Bạn xem video hướng dẫn lưu lại link vé Gold để lúc bạn quên thì vào lại để học.

Vì thời gian học 1 năm, có thể vài tuần hoặc vài tháng sau bạn vào lại để học.

Ban tổ chức sẽ không gửi lại link nhiều lần. Vì nó đã có sẵn rồi. Để tránh bị quên thì bạn bấm vào link bên dưới để xem hướng dẫn LƯU LẠI NGAY.

BẤM VÀO LINK NÀY ĐỂ LƯU LẠI LINK NGAY

error: Content is protected !!
Call Now Button