MARKETING-ONLINE-GOOGLE-Automation

PHẦN 1: CẤP TÀI KHOẢN CHO VÉ VIP.

VIDEO KHÓA HỌC 1: Thiết kế Landing Page.

VIDEO KHÓA HỌC 2: Sản xuất video Marketing (cơ bản)

VIDEO KHÓA HỌC 3: Sản xuất video Marketing (nâng cao)

VIDEO KHÓA HỌC 4: Quảng cáo Google và Youtube.

VIDEO KHÓA HỌC 5: xây dựng kênh Youtube

QUY ĐỊNH

Thời gian sử dụng 1 năm tính từ ngày đăng ký. Hết hạn tài khoản sẽ khóa lại.

Bạn phải đăng nhập CHÍNH XÁC Gmail đã đăng ký mới truy cập được.

PHẦN 2: TẶNG LANDING PAGE 1 NĂM.

Ban tổ chức sẽ tạo Landing Page và gửi thông tin đăng nhập qua email cho bạn.

Bạn kiểm tra trong mục INBOX/QUẢNG CÁO/SPAM để kiểm tra.

Sau khi có THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP XONG. Bấm vào link dưới để bắt đầu.

error: Content is protected !!
Call Now Button